Free songs
firma alpinistyczna Altura Piotr Mytych świadcząca prace wysokościowe
Altura kontakt:

601 53 53 62; info@reverso.com.pl

Spis aktualnie obowiązujących norm sprzętu w pracach wysokościowych

PN-EN 353-2:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości — Część2: Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą

PN-EN 354:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości — Linki bezpieczeństwa

PN-EN 355:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości — Amortyzatory

PN-EN 358:2002 Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości — Pasy ustalające pozycję podczas prac
i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy

PN-EN 360:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości — Urządzenia samohamowne

PN-EN 361:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości — Szelki bezpieczeństwa

PN-EN 362:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości — Łączniki

PN-EN 363:2008 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości — Systemy powstrzymywania spadania

PN-EN 364:1996 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości — Metody badań

PN-EN 364:1996/AC:2002 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości — Metody badań

PN-EN 365:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości — Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania

PN-EN 365:2006/AC:2007 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości — Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania

PN-EN 795:1999 110 Ochrona przed upadkiem z wysokości — Urządzenia kotwiczące – Wymagania i badania

PN-EN 795:1999/A1:2003 Ochrona przed upadkiem z wysokości — Urządzenia kotwiczące – Wymagania i badania

PN-EN 813:2008 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości — Uprząż biodrowa

PN-EN 1497:2009 Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości — Szelki ratownicze

PN-EN 1891:2002 Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości — Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości

PN-EN 12841:2009 Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości — Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę — Urządzenia regulacyjne dla lin